Technológia výroby kameniva

 

Ťažba štrkopieskov sa vykonáva z ťažobných priestorov pomocou ťažobných mechanizmov z vodnej plochy.

Vyťažená surovina - štrkopiesok je prepravovaná priamo nákladným vozidlom do násypky triediacej linky na ďalšie spracovanie.

Moderná plne automatizovaná technologická linka na spracovanie kameniva bola ukončená začiatkom roka 2009. Kapacita linky je projektovaná na výrobu kameniva minimálne 100 t/hod. Na linke sa vyrába prané kamenivo vo frakciách 0/4, 4/8, 8/16 vhodné na výrobu betónov a frakcia 0/22. 

Uvedené frakcie sú  vhodné pre výrobu betónových zmesí ale môžu sa používať aj na iné účely, hlavne v stavebníctve.